Jeg tilbyder samtaler, som kan bedre din forståelse af kognitive vanskeligheder. Både almindelige aldersforandringer, langvarige belastninger og sygdom kan medføre kognitive ændringer. Jeg kan rådgive og støtte dig, hvis du selv, eller du som nærtstående, har brug for hjælp til håndtering af fx ændret hukommelse, overblik og initiativ.

I samtalerne inddrages både neuropsykologi og eksistentielle aspekter. Jeg har specialviden om demenssygdomme og andre hjernesygdomme.

Psykolog Samtaler om hjerneskade demens Parkinsons Alzheimers

Jeg kan hjælpe dig med:

  • Håndtering og accept af den ændrede livssituation og de følelser, der er forbundet med at være midt i en omstillingsproces. Dette kan ofte opleves forskelligt fra person til person i samme familie.
  • Rådgivning i forhold til at medtænke viden om hjernen og dens ændrede tilstand for bedre at forstå, hvad du kan gøre.
  • Individuelle samtaler eller fællessamtaler med fx dig og din partner.

Som neuropsykolog synes jeg, at det er vigtigt at prøve at forstå de forskellige mekanismer, som kan blive sat ud af spil, når man bliver ramt af sygdom eller en skade i hjernen. Samtidig er også de følelsesmæssige reaktioner vigtige at få taget hånd om.  


Eksempler på situationer, som jeg kan hjælpe dig videre fra:

Lettere kognitive ændringer
I takt med den almindelige aldring sker der gradvis ændringer i den måde ens hjerne fungerer på. Måske vil du gerne have nogle gode råd til, hvad du kan gøre for at tackle disse udfordringer og evt. ændre dine strategier og accept af tilstanden. Længerevarende belastning efter fx depression og stress-tilstande kan også medføre kognitive ændringer, som du kan lære at håndtere bedre.
Livet med en fremadskridende sygdom
Det kan være, at du befinder dig i et tidligt stadie af en sygdom, hvor du har fået konstateret lettere kognitive vanskeligheder. Måske har du svært ved at forstå, hvad ændringerne indebærer, og du synes, at det er svært at finde fodfæste i den nye situation. Jeg kan tilbyde samtaler, hvor fokus fx kan være på accept og mestring af aldring og sygdom.
Som pårørende
Du har et familiemedlem, der er ramt af demens eller hjerneskade. Du kan enten være ægtefælle, barn eller have en anden nær relation. Her kan jeg tilbyde samtaler, der hjælper dig til at forstå og bedre kunne leve med den nye situation. Ofte opstår følelser af sorg og tab. Måske har du behov for mere praktiske råd til “kritiske” situationer, du har oplevet. Det kunne fx være, at din ægtefælles tab af situationsfornemmelse eller initiativ har skabt problemer i jeres dagligdag.
Få mere viden om sygdommen og hjernen
Måske har du undret dig over en ændring, som er sket som led i sygdommen. Det kan være en ændret handlemåde eller en anderledes måde at reagere på hos dig selv eller din pårørende. Det kan være, at du har brug for 1-2 samtaler med fokus på denne problemstilling, hvor viden om sygdommen kan blive bundet bedre sammen med de udfordringer, I oplever.

Psykolog Samtaler om hjerneskade demens Parkinsons Alzheimers

Konsultation

Psykolog Samtaler om hjerneskade demens Parkinsons Alzheimers

Ydelser

Samtale:

Jeg tilbyder neuropsykologisk rådgivning og samtaler, der som udgangspunkt foregår i min klinik på Diakonisse-stiftelsen, men der kan også arrangeres samtaler online ved behov. En samtale varer 55 min.


Supervision:

Jeg tilbyder supervision til:

  • psykologer med neuropsykologiske arbejdsopgaver, som led i autorisation eller som led i specialistuddannelsen til klinisk neuropsykolog. Individuelt eller i mindre grupper.
  • personalegrupper, der arbejder med personer med demens eller hjerneskade. Kontakt mig pr. telefon eller mail for at aftale nærmere.

Neuropsykologiske undersøgelser:

Jeg laver neuropsykologiske undersøgelser, som led i kognitiv udredning.

Samtaler for demensramte og pårørende