Jeg tilbyder samtaler i forbindelse med nyopstået eller fremadskridende sygdom. Jeg kan rådgive og støtte dig, hvis du selv eller du som pårørende har brug for hjælp til håndtering af følger af hjerneskade og demenssygdomme.

I samtalerne inddrages både neuropsykologi og eksistentielle aspekter. Jeg har specialviden om Alzheimers sygdom, Parkinsons sygdom og andre hjernesygdomme.

Psykolog Samtaler om hjerneskade demens Parkinsons Alzheimers

Jeg kan hjælpe dig med:

  • Håndtering og accept af den ændrede livssituation og de følelser, der er forbundet med at være midt i en omstillingsproces. Det kan ofte opleves forskelligt af den person, der er ramt af sygdom, og af de pårørende.
  • Rådgivning i forhold til at medtænke viden om hjernen og dens ændrede tilstand for bedre at forstå, hvad du står overfor.
  • Individuelle samtaler eller fællessamtaler med dig og dit familiemedlem.

Som neuropsykolog synes jeg, at det er vigtigt at prøve at forstå de forskellige mekanismer, som kan blive sat ud af spil, når hjernen bliver ramt af en sygdom eller en skade. Men også de følelsesmæssige reaktioner er det vigtigt at få støtte til at tage hånd om.  

Jeg er vaccineret mod covid-19 (feb. 2021).


Eksempler på situationer, som jeg kan hjælpe dig videre fra:

Efter let hjerneskade
Du har lette kognitive vanskeligheder efter fx en blodprop eller blødning i hjernen. Det kan være problemer med hukommelse, koncentration og overblik. Følgerne gør det svært for dig at være fuldt deltagende i din hverdag og du kæmper måske med træthed og manglende overblik. Jeg tilbyder samtaler, hvor du kan få støtte til at forstå og håndtere din tilstand og blive bedre i stand til at prioritere din energi.
Livet med en fremadskridende sygdom
Det kan være, at du befinder dig i et tidligt stadie af en sygdom, hvor du har fået konstateret lettere kognitive vanskeligheder. Måske har du svært ved at forstå, hvad ændringerne indebærer, og du synes, at det er svært at finde fodfæste i den nye situation. Jeg kan tilbyde samtaler, hvor fokus fx kan være på accept og mestring af aldring og sygdom.
Som pårørende
Du har et familiemedlem, der er ramt af demens eller hjerneskade. Du kan enten være ægtefælle, barn eller have en anden nær relation. Her kan jeg tilbyde samtaler, der hjælper dig til at forstå og bedre kunne leve med den nye situation. Ofte opstår følelser af sorg og tab. Måske har du behov for mere praktiske råd til “kritiske” situationer, du har oplevet. Det kunne fx være, at din ægtefælles tab af situationsfornemmelse eller initiativ har skabt problemer i jeres dagligdag.
Få mere viden om sygdommen og hjernen
Måske har du undret dig over en ændring, som er sket som led i sygdommen. Det kan være en ændret handlemåde eller en anderledes måde at reagere på hos dig selv eller din pårørende. Det kan være, at du har brug for 1-2 samtaler med fokus på denne problemstilling, hvor viden om sygdommen kan blive bundet bedre sammen med de udfordringer, I oplever.

Psykolog Samtaler om hjerneskade demens Parkinsons Alzheimers

Konsultation

Psykolog Samtaler om hjerneskade demens Parkinsons Alzheimers

Ydelser

Samtale:

Jeg tilbyder neuropsykologisk rådgivning og samtaler, der som udgangspunkt foregår i min klinik på Diakonisse-stiftelsen, men der kan også arrangeres samtaler online ved behov. En samtale varer 55 min.


Supervision:

Jeg tilbyder supervision til:

  • psykologer med neuropsykologiske arbejdsopgaver, som led i autorisation eller som led i specialistuddannelsen til klinisk neuropsykolog. Individuelt eller i mindre grupper.
  • personalegrupper, der arbejder med personer med demens eller hjerneskade. Kontakt mig pr. telefon eller mail for at aftale nærmere.

Samtaler for demensramte og pårørende