Links med mere

Hjemmesider:

https://www.alzheimer.dk/

https://psykiatrifonden.dk/

https://videnscenterfordemens.dk/da

www.hjernesagen.dk

www.parkinson.dk

www.hjerneskadet.dk

Bøger:

Øksnebjerg L et al. (red.). Forstå demens (3.udg). København, 2022.

Penter Madsen L. Få det bedste ud af livet med demens. København, 2020.

Damgaard D et al. (red.). Apopleksi – sygdom, behandling og organisation. København, 2012.

Hultengren E. Pårørt – En pårørendes forløb med Alzheimers. Aalborg 2019.