Privatlivspolitik

Behandling af dine oplysninger:
I forbindelse med psykologisk behandling af dig er jeg forpligtet til at indsamle og behandle en række personoplysninger om dig jævnfør Psykologloven og Bekendtgørelse om ordnede optegnelser for psykologer. Når du booker en tid i klinikken, bliver du bedt om at opgive dine personoplysninger samt at give samtykke til, at jeg må opbevare dine data. Disse oplysninger bliver ikke videregivet til andre uden dit samtykke.

Opbevaring af data:
Jeg behandler kun data om dig, der er nødvendige for at kunne kommunikere med dig eller på anden måde er relevante for det konkrete formål. Dine data opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og slettes igen, når de ikke længere er nødvendige. Data opbevares krypteret i et elektronisk journalsystem, som opfylder kravene i EU’s dataforordning.

Videregivelse:
Dine data kan videregives, hvis du forudgående samtykker til det jævnfør databeskyttelsesforordningen. Dine data kan fx videregives til sygeforsikring danmark, hvis dine samtaler helt eller delvist betales af denne eller lignende forsikring.

Indsigt og klager:
Du har bl.a. ret til at få indsigt i personoplysninger, ret til at få ændret eller slettet ukorrekte oplysninger, ret til dataportabilitet, samt ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger. Du kan tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis du vil klage over behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte Datatilsynet.